برچسب: شتابدهنده دانش آموزی

۳ نکته که هر دانشجوی کارافرین باید انجام دهد.
چند پیشنهاد برای آنهایی کهسرمایه شروع یک کسب و کار را ندارند !
مدرسه‌ها درباره‌ی مفهوم شکست اشتباه می‌کنند
منظور از عمر استارت آپ چیست ؟