[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

Small caption goes here

اینوتکس امسال با شتابدهنده بهرافن

بدون دیدگاه
  در بخش اینوجوان نمایشگاه مجازی اینوتکس۲۰۲۰، ثبت‌نام و مشارکت کنید. . :white_check_mark: جهت ثبت‌نام در اینوجوان می‌توانید با ثبت‌نام رایگان در نمایشگاه اینوتکس به عنوان بازدیدکننده و سپس مراجعه…

همه چیز درباره کارآفرینی کودک

بدون دیدگاه
کارآفرینی کودک چیست ؟ کارآفرینی کودک مفهومی جدید در ادبیات کارآفرینی و از طرفی از الزامات اساسی توسعه پایدار در هر جامعه ای است . کارآفرینی کودک به معنای کار…
فهرست