منظور از عمر استارت آپ چیست ؟

d4dbda80-b512-4062-8ee4-d3be62284fb6

به طور میانگین عمر یک استارت آپ، تقریبا #سه سال تعریف شده است. در واقع پس از گذشت سه سال دیگر یک کمپانی نوپا، استارت آپ محسوب نمی شود؛ چرا که یک شرکت نوپا تا زمانی استارت آپ است که توسط سایر کمپانی های بزرگ تصاحب نشده باشد، دارای دفاتر مختلف در نقاط مختلف شهر نباشد، کارکنان آن به بیش از 80 نفر نرسیده باشند، درآمدی بالای 20 میلیون دلار نداشته باشد، اعضای اصلی استارت آپ به بیش از 5 نفر نرسیده باشند. زمانی که یک استارت آپ به سود آوری می رسد، دقیقا زمانی است که پایان عمر استارت آپ فرا رسیده است.
#شتابدهنده_بهرافن#شتابدهنده_دانش_آموزیhttp://behrafan.ir/>

دیدگاه ها