N83250609-72915166

چند نوع #استارتاپ :

روزانه شاهد راه اندازی استارتاپ های مختلف در حوزه های گوناگون دراطرافمان هستیم که هر کدام از آن ها برای رسیدن به یک هدف خاص شروع به کار کرده اند. در زیر به چند نمونه از آن ها اشاره شده است.

✅ 1- کسب و کار نوپا مبتنی بر تکنولوژی های نوین

✅ 2- استارتاپ مبتنی برفناوری اطلاعات

✅ 3- کسب و کار نوپای خانگی

✅ 4- کسب وکارهای نوپای آینده نگر

✅ 5- کسب و کارهای نوپای ایجاد کننده تحول در بازار

ما را به دوستان خود معرفی کنید؟؟

#خلاقیت
#ارزش
#استارتاپ
#شتابدهنده_بهرافن
#شتابدهنده_دانش_آموزی

مرکز نوآوری و شتاب دهنده ی بهرافن

دیدگاه ها